Borsa de treball

Maître

Precisem incorporar pels nostres restaurants, MAÎTRE amb experiència demostrable i acostumats a treballar sota pressió.

És el màxim responsable del funcionament de la sala i de tot el personal que la forma. Planificarà, organitzarà, desenvoluparà, controlarà i gestionarà el conjunt de totes les taules del restaurant, assessorant als clients per tal de satisfer les seves necessitats

Xef

Precisem incorporar pels nostres restaurants, XEF amb experiència demostrable i acostumats a treballar sota pressió.

El xef és responsable de la qualitat del menjar, planificació, direcció i coordinació del personal de cuina, d’acord amb les directrius del Departament d’Alimentació i begudes dintre dels límits establerts per les polítiques i procediments de Grup Ferré.

La seva missió serà la de coordinar, organitzar i gestionar el funcionament de la cuina, així com supervisar la qualitat dels productes.
Haurà de gestionar els recursos dels que despongui, pressupostos, cuiners, ajudants, etc…de manera satisfactòria.

Cuiner

Precisem incorporar pels nostres restaurants, CUINER amb experiència demostrable i acostumats a treballar sota pressió.

Sota la supervisió i guia del Cap de cuina o del xef, d’acord amb les directrius del xef executiu i dintre dels límits establerts per Grup Ferré, s’encarregarà de la preparació i presentació dels plats que es serveixin al Restaurant

Ajudant de cuina

Precisem incorporar pels nostres restaurants, AJUDANT DE CUINA amb experiència demostrable i acostumats a treballar sota pressió.

Sota la supervisió i guia del cuiner, cap de cuina o xef, d’acord amb les directrius del Departament de cuina i dintre dels límits establerts per les polítiques i procediment de Grup Ferré, s’encarregarà de preparar els aliments que es demanin per l’elaboració dels plats i recolzament en tot allò que sigui necessari.

Cambrer/era

Precisem incorporar pels nostres restaurants, CAMBRER/A amb experiència demostrable i acostumats a treballar sota pressió.

Sota la supervisió del cap de sala o Maître, els cambrers/eres realitzaran les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció al client.

Busquem una persona amb capacitat organitzativa i responsable.

Frega plats

Precisem incorporar pels nostres restaurants, FREGAPLATS amb experiència demostrable.

Les seves funcions es basaran en que tot el material d’ús diari estigui completament net.

Neteja

Precisem personal de NETEJA amb experiència per els nostres restaurants.

Recepcionista

Precisem RECEPCIONISTA amb experiència per els nostres restaurants

Les seves funcions es basaran en:

La recepció i benvinguda als clients
Acomodació de comensals
Atenció telefónica
Gestió de reserves.

COMERCIAL RRPP

Precisem COMERCIAL RRPP amb experiència per els nostres restaurants

Les seves funcions seran la de captació de clients i atenció d’aquests en el restaurant.

Pensem en una persona amb amplia experiencia en lloc similar en el sector de la restauració, que conegui el canal i pugui aportar contactes i cartera de clients per el restaurant, tan particulars com grups.