01 Pagament TPV

Pagament realitzat correctament
Pago realizado correctamente
Successful payment
salutacions

Grup Ferré

————————————————————————————